Naleving gedragscode letselschade getoetst

Gedragscode letselschade zijn gedragscodes die in het leven zijn geroepen om letselschadezaken soepeler te laten verlopen. En voor een transparant verloop van de letselschadevergoeding. Zo wordt onnodige belasting voor het slachtoffer voorkomen. Vanaf 1 januari 2019 moeten verzekeraars één keer in de drie jaar een extra audit laten uitvoeren op de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL).

Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) uitgelegd

De GBL bevat tien gedragsregels voor verzekeraars, slachtoffers en belangenbehartigers. Bij de GBL wordt uitgegaan van het harmoniemodel, waarbij strijd tussen partijen als belastend wordt gezien voor slachtoffers met letselschade. Het belang van het slachtoffer staat bij de GBL dus voorop.

De nadruk bij de GBL ligt op mentaliteit, waarden en normen. Thema’s die opgenomen zijn in de GBL zijn bijvoorbeeld: informeren over belangenbehartiging, verdieping en contact, onderzoek starten en oplossing zoeken.

Driejaarlijkse audit vanaf 1 januari 2019

Per ingang van 2019 is besloten dat een onafhankelijk bureau de naleving van de gedragscode eens in de drie jaar gaat toetsen bij verzekeraars. Deze extra audit geldt alleen voor motorrijtuigen- , aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekeraars die staan ingeschreven in het register van de LetselschadeRaad.

Het Verbond van Verzekeraars roept alle partijen op die betrokken zijn bij de afhandeling van letselschade om zich in te schrijven in het register, omdat volgens het Verbond lang niet alle betrokken instanties geregistreerd staan. Het Verbond hoopt tevens dat ook andere betrokkenen in de letselschadebranche, die niet tot deze extra driejaarlijkse audit verplicht zijn, deze vorm van zelfregulering gaan toepassen.

Vragen en informatie?

Bent u een verzekeraar en twijfelt u of u tot de groep behoort die verplicht is om deze nieuwe driejaarlijkse audit uit te voeren? Neem contact met ons op voor een helder antwoord. Dat geldt ook als u op een andere manier betrokken bent bij letselschadevergoeding, als instantie of als slachtoffer, en vragen heeft over de naleving van de GBL. Wij staan u graag te woord!

Letselschadescan

Heeft u letsel opgelopen door het toedoen van een ander? Ontdek snel en eenvoudig of u recht heeft op een schadevergoeding.

Lees ook...

Bij Letselschadeverkeer.nl kunt u vertrouwen op ervaren en gespecialiseerde advocaten die opkomen voor uw belangen. Neem contact op voor een vrijblijvende intake.