Letselschade specialist

Heeft u letsel als gevolg een verkeersongeluk? Dan is het vaak mogelijk om een letselschadevergoeding te ontvangen. U staat vervolgens slachtoffer (en leek) alleen tegenover de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker. Het is om die reden verstandig om een letselschade specialist in te schakelen.

Letselschade specialist

Heeft u letsel als gevolg een verkeersongeluk? Dan is het vaak mogelijk om een letselschadevergoeding te ontvangen. U staat vervolgens slachtoffer (en leek) alleen tegenover de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker. Het is om die reden verstandig om een letselschade specialist in te schakelen.

Recht op schadevergoeding?

Letselschade specialist bespaart tijd en energie

Als u een ongeluk heeft gehad, dan staat uw hoofd wellicht niet direct naar het regelen van een schadeclaim. Dit terwijl het verstandig is om zo snel mogelijk na uw ongeluk de tegenpartij aansprakelijk te stellen voor uw letselschade. Wettelijk staat hier drie jaar voor, maar eigenlijk geldt hoe sneller hoe beter.

 

Wees er snel bij

Als er veel tijd verstrijkt tussen uw ongeluk en het aansprakelijk stellen van de tegenpartij, dan kan er gesteld worden dat het letsel – tussentijds – door iets anders kan zijn veroorzaakt. Dus hoe sneller u aangeeft bij de verzekering van de tegenpartij dat er letsel is, hoe makkelijker dit als gevolg van het ongeluk aan te tonen is.

 

Focus op herstel

Het is echter goed denkbaar dat u na het ongeluk met hele andere zaken bezig bent dan het regelen van een schadevergoeding. Mogelijkerwijs ligt uw focus eerst op het herstellen of het regelen van bepaalde zaken als gevolg van het ongeluk. Om die reden kan het prettig zijn om een letselschade specialist in de arm te nemen die het regelen van een schadeclaim van u overneemt. Het bespaart u veel tijd en energie die u kunt gebruiken voor uw herstel.

 

Verspilde energie

In de praktijk zien wij echter dat veel slachtoffers toch eerst zelf, met hun rechtsbijstandsverzekeraar of een letselschadebureau proberen bij een verzekeringsmaatschappij erkend te krijgen dat de tegenpartij aansprakelijk is voor de schade. Pas als dit niets heeft opgeleverd wordt er een letselschade specialist ingeschakeld die vaak in kortere tijd wel resultaat heeft. Dit is niet alleen jammer vanwege de verspilde energie.

Het kost de letselschade specialist in veel van deze gevallen ook meer tijd doordat er zaken gecorrigeerd moeten worden die er mis zijn gelopen. Zo komt het bijvoorbeeld voor dat er overleg is geweest tussen het slachtoffer en de verzekeraar van de tegenpartij en dat hierin bepaalde zaken onder- of overbelicht zijn.

Letselschadescan

Heeft u letsel opgelopen door het toedoen van een ander? Ontdek snel en eenvoudig of u recht heeft op een schadevergoeding.

Whiplash klachten

Heeft u als gevolg van een ongeluk een whiplash opgelopen? Lees hier waar u mogelijk recht op heeft:

>     Whiplash schadevergoeding

>     Smartengeld whiplash

Letselschadescan

Heeft u letsel opgelopen door het toedoen van een ander? Ontdekt snel en eenvoudig of u recht heeft op een schadevergoeding.

Letselschade specialist is expert

Het is wellicht overbodig om te noemen maar een letselschade specialist is een expert op het gebied van letselschade. U bent dat hoogstwaarschijnlijk niet. Dat bekent dat zaken die u veel tijd en energie kosten, de letselschade specialist veel makkelijker af gaan. Maar dat niet alleen; de letselschade specialist ziet daardoor ook kansen en mogelijkheden die u wellicht niet ziet. Bij Letselschadeverkeer.nl hebben we diverse voorbeelden van situaties waarin de meerwaarde van onze specialisten als uw belangenbehartiger is gebleken.

 

Letselschade specialist, duur zeker?

Als een letselschade specialist zo veel voor u kan beteken, dan is dat zeker duur? Dat is inderdaad de angst van veel mensen en de reden waarom ze uiteindelijk geen contact opnemen met een letselschade specialist of dit contact uitstellen totdat ze zelf echt helemaal zijn vastgelopen. Dit is echter helemaal niet nodig.

 

Schade vergoed

Als de aansprakelijkheid voor een ongeval door een verzekeringsmaatschappij erkend wordt, dan wordt al uw schade vergoed. De kosten voor het inschakelen van een letselschade specialist worden ook tot deze “schade” gerekend. Dat betekent niet dat uw letselschadevergoeding minder wordt doordat u een deel moet betalen aan een letselschade specialist, maar dat de kosten bovenop uw vergoeding worden geteld.

Uw totale schade wordt dus groter. Dat betekent concreet dat de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker van het ongeval uw letselschade specialist betaalt als de aansprakelijkheid is erkend.

 

Onderhandelingen

Bij Letselschadeverkeer.nl werken wij uitsluitend met letselschade advocaten als letselschade specialist. De reden dat wij hiervoor kiezen is het feit dat een letselschade advocaat de stap naar de rechter kan zetten als dit nodig is om voor uw belangen op te komen. Andere specialisten kunnen dit niet als het een letselschade zaak betreft die een schadevergoeding van 25.000 euro overschrijdt.

Dit is al snel het geval bij letselschade. Door vanaf het begin met een letselschade advocaat te werken heeft u dus altijd contact met dezelfde persoon, ongeacht hoe het proces verloopt. U hoeft dus niet opeens van belangenbehartiger te veranderen als de onderhandelingen een andere kant op gaan.

Titel letselschade advocaten

Daarnaast kiezen we bij Letselschadeverkeer.nl om samen te werken met letselschade advocaten, omdat niet iedereen zich zo mag noemen. De titel mag uitsluitend gedragen worden door mensen die de beroepsopleiding hebben voltooid, voldoende werkervaring hebben opgedaan en vervolgens succesvol een postdoctorale opleiding hebben afgerond.

 

Deskundigheid

Daarbij moet de letselschade advocaat nascholing blijven volgen. Op die manier weet u dat u verzekerd bent van deskundige bijstand van een letselschade specialist. Daarnaast is een advocaat gebonden aan de gedragsregels van de Nederlandse orde van advocaten.

 

Specialistenverenigingen

De letselschade advocaten van Letselschadeverkeer.nl zijn bovendien bij de specialistenverenigingen Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA),  Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) en Werkgroep ArtsenAdvocaten (WAA) aangesloten.

 

Wilt u meer weten over wat onze letselschade specialisten voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op.

Bij Letselschadeverkeer.nl kunt u vertrouwen op ervaren en gespecialiseerde advocaten die opkomen voor uw belangen. Neem contact op voor een vrijblijvende intake.