Schadeclaim

Heeft u een ongeluk gehad in het verkeer en heeft u daarbij letsel opgelopen? In dit artikel lichten wij u toe hoe u een schadeclaim kunt indienen bij de persoon die het ongeluk heeft veroorzaakt. We zetten een aantal belangrijke vragen rondom de schadeclaim en hun antwoorden op een rij. Lees meer

Schadeclaim

Heeft u een ongeluk gehad in het verkeer en heeft u daarbij letsel opgelopen? In dit artikel lichten wij u toe hoe u een schadeclaim kunt indienen bij de persoon die het ongeluk heeft veroorzaakt. We zetten een aantal belangrijke vragen rondom de schadeclaim en hun antwoorden op een rij. Lees meer

Recht op schadevergoeding?

Hoe verloopt het proces als ik een schadeclaim wil indienen?

Hoe verloopt het proces als ik een schadeclaim wil indienen?

Aansprakelijkheid

De verzekering van de veroorzaker beoordeelt vervolgens op basis van uw verhaal en dat van de veroorzaker of de aansprakelijkheid erkend wordt. Er kan in sommige gevallen een discussie plaatsvinden over de toedracht van het ongeluk. In dergelijke gevallen kunnen getuigen van het ongeluk van pas komen. Als slachtoffer dient u aan te tonen dat er letselschade is en dat de ander hier verantwoordelijk voor is.

Omvang schade

Als de aansprakelijkheid erkend wordt dan begint het tweede deel van het traject. Hierin wordt bepaald waaruit uw schade bestaat. In ongeveer 95% van de gevallen komen de verzekeringsmaatschappij van de dader en het slachtoffer tot een overeenkomst in het zogenaamde minnelijke traject. In grofweg vijf procent van de gevallen wordt de stap naar de rechter gezet.

Schadeclaim vaststellen

Over het algemeen duurt de tweede helft van het traject het langste. Dit heeft te maken met de omvang van de schade maar ook met het herstel van het slachtoffer. Om een goede schadeclaim vast te stellen willen we bij Letselschadeverkeer.nl dat de situatie van het slachtoffer gestabiliseerd is. Dit omdat op die manier goed in beeld gebracht kan worden wat de omvang van de schade is. Als de situatie niet gestabiliseerd is kan er een verkeerde inschatting gemaakt worden.

Kan ik ook een schadeclaim indienen als ik geen gegevens van de veroorzaker van een ongeluk heb?

Kan ik ook een schadeclaim indienen als ik geen gegevens van de veroorzaker van een ongeluk heb?

Wel vergoed

Het komt voor dat u aangereden wordt, maar dat de veroorzaker van een ongeluk doorrijdt. Dat is dubbelop vervelend, want u zit met de gevolgen en weet niet bij wie u uw schadeclaim kan neerleggen. Het is dan echter toch mogelijk uw letsel vergoed te krijgen.

Waarborgfonds Motorverkeer

U legt uw schadeclaim in dat geval neer bij het Waarborgfonds Motorverkeer. U moet dan echter wel aantonen dat de aanrijding daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en dat u alles heeft gedaan om de veroorzaker van de aanrijding te bereiken. Dit is echter een uitzonderlijke situatie. In ongeveer 99 van de 100 gevallen is bekend wie de veroorzaker van een ongeluk is omdat er samen een schadeformulier wordt ingevuld.

Kan ik een schadeclaim indienen voor een ongeluk dat ik zelf heb veroorzaakt?

Kan ik een schadeclaim indienen voor een ongeluk dat ik zelf heb veroorzaakt?

Schadeverzekering

Als u letsel hebt opgelopen bij een ongeluk dat u zelf heeft veroorzaakt, dan is het in sommige gevallen toch mogelijk om een schadeclaim in te dienen bij uw verzekering. Dit is bijvoorbeeld het geval als uzelf een schadeverzekering voor inzittenden (SVI) heeft op de eigen verzekering van uw auto.

Vrijblijvende intake

Bij Letselschadeverkeer.nl kunt u vertrouwen op ervaren en gespecialiseerde advocaten die opkomen voor uw belangen. Wilt u weten wat onze letselschade advocaten voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op voor een vrijblijvende intake.

Vrijblijvende intake

Bij Letselschadeverkeer.nl kunt u vertrouwen op ervaren en gespecialiseerde advocaten die opkomen voor uw belangen. Wilt u weten wat onze letselschade advocaten voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op voor een vrijblijvende intake.

Is er een termijn waarbinnen ik mijn schadeclaim moet indienen?

Is er een termijn waarbinnen ik mijn schadeclaim moet indienen?

Binnen 3 jaar

U moet binnen drie jaar de veroorzaker van een ongeluk aansprakelijk stellen voor uw letsel (deel één van het traject beschreven bij vraag één). Het is echter verstandig om zo snel mogelijk de veroorzaker van een ongeluk aansprakelijk te stellen, want hoe meer tijd er zit tussen het ongeluk en het moment dat u de veroorzaker aansprakelijk stelt, hoe moeilijker de erkenning van uw schadeclaim wordt.

Als u bijvoorbeeld na twee jaar de veroorzaker van een ongeluk verantwoordelijk stelt voor uw whiplash, dan kan er gesteld worden dat deze  klachten ook in de tussentijd door iets anders veroorzaakt kunnen zijn. Kortom: het verband tussen uw klachten en het ongeluk wordt moeizamer naarmate er meer tijd verstrijkt.

Wat voor schade kan ik in mijn schadeclaim betrekken?

Wat voor schade kan ik in mijn schadeclaim betrekken?

Lichamelijk en financiële schade

Een ongeluk kan resulteren in verschillende soorten letsel. De advocaten van Letselschadeverkeer.nl kijken bij een schadeclaim niet uitsluitend naar het lichamelijke letsel. Een ongeluk kan ook schade op het geestelijke en financiële vlak met zich meebrengen of een combinatie van meerdere van deze velden. Zo is het denkbaar dat iemand door een ongeluk langdurig thuis komt te zitten vanwege de lichamelijke klachten. Dit heeft daarmee ook een financieel gevolg. Het is echter niet ondenkbaar dat het thuiszitten ook geestelijk het één en ander doet met het slachtoffer.

 

Geestelijke schade

Een andere mogelijkheid is dat het slachtoffer lichamelijk niets overhoudt aan het ongeluk, maar wel zo dusdanig geschrokken is dat het geestelijk een flinke impact heeft. Denk bijvoorbeeld aan een oudere dame die is aangereden op de fiets. Dit kan de dame die al minder zelfverzekerd fietste dan vroeger, helemaal angstig maken om deel te nemen aan het verkeer. Iets wat zorgt voor een verkleining van haar sociale wereld. Wat wel en geen letsel is wat toe te schrijven is aan het ongeval is natuurlijk afhankelijk per zaak.

Hoe groot moet de schade zijn voor een schadeclaim?

Hoe groot moet de schade zijn voor een schadeclaim?

Volledige schadeclaim

U kunt in bijna alle gevallen een schadeclaim indienen. Bij Letselschadeverkeer.nl horen we graag wat uw letsel is en helpen wij u bij het realiseren van een  volledige  schadeclaim. Het is daarbij belangrijk om te realiseren dat wij door onze jarenlange expertise de gevolgen van uw situatie vaak  beter overzien dan uzelf. Zo kan een gebroken arm onschuldig lijken, maar als u daardoor uw werkzaamheden tijdelijk niet meer kunt uitvoeren dan is de daadwerkelijke impact groter dan een gebroken arm eerst deed vermoeden.

 

Telefonische intake

Sommige schade manifesteert zich ook pas na geruime tijd. De letselschade advocaten van Letselschadeverkeer.nl brengen dit in eerste instantie in kaart tijdens een telefonische intake, maar komen hierna bij u thuis langs. Op die manier kunnen we goed in kaart brengen hoe uw situatie daadwerkelijk is. Heeft u bijvoorbeeld (tijdelijk) hulp in en om huis nodig sinds uw ongeluk? Of dienen er aanpassingen in de woning te worden gedaan?

 

Gevolgen lange termijn

Bij het in kaart brengen van de schade kijken we dus niet alleen naar de schade die op dit moment zichtbaar is, maar ook naar de gevolgen op de lange termijn. Als een kind wordt aangereden en daardoor bijvoorbeeld levenslang beperkt raakt, dan is het belangrijk om voor de schadeclaim niet alleen naar het letsel op dit moment te kijken. Maar ook naar de gevolgen in de toekomst. Is het kind nog in staat om te studeren en ondervindt het belemmeringen bij het vinden van een baan?

Ontwikkeling blijven volgen

Bij Letselschadeverkeer.nl gaan we daarbij niet over één nacht ijs. Bij één van onze zaken hebben we  de ontwikkeling van het desbetreffende kind in goed overleg met de ouders desbetreffende kind bijna twintig jaar gevolgd om antwoord te krijgen op deze vragen en op die manier een goed beeld te krijgen van de totale omvang van de schade. Op die manier werd het desbetreffende kind niet tekort gedaan met een schadeclaim die veel lager was uitgevallen als er snel was gehandeld direct na het ongeluk.

Letselschadescan

Heeft u letsel opgelopen door het toedoen van een ander? Ontdekt snel en eenvoudig of u recht heeft op een schadevergoeding.

Houd ik minder geld over van mijn schadeclaim als ik een letselschade advocaat als belangenbehartiger inschakel?

Houd ik minder geld over van mijn schadeclaim als ik een letselschade advocaat als belangenbehartiger inschakel?

Bang voor kosten

Veel mensen die de veroorzaker van een ongeluk aansprakelijk willen stellen voor de schade van een ongeluk en daarmee een schadeclaim hopen te ontvangen, zijn bang voor de kosten van een letselschade advocaat. Om die reden proberen slachtoffers weleens zelf een dader aansprakelijk te stellen voor hun letsel of schakelen zij hun rechtsbijstandsverzekeraar in of een letselschadebureau.

 

Geen invloed op schadeclaim

Die angst is echter onterecht. Als u een letselschade advocaat  inschakelt dan gaat dit niet ten koste van uw schadeclaim. De kosten die u maakt voor belangenbehartiging worden gezien als onderdeel van de schade die u hebt opgelopen en worden dus bij uw andere kosten geteld. Dus de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker van het ongeluk betaalt uw letselschade advocaat als de aansprakelijkheid wordt erkend en dit heeft geen invloed op het bedrag dat u ontvangt.

Waarom een letselschade advocaat?

Waarom een letselschade advocaat?

Als u wilt weten waarom het verstandig is om een letselschade advocaat in te huren in plaats van een andere belangenbehartiger, lees dan het artikel 'Letselschade advocaat'. Zo ontdekt u ook wie de beste advocaat voor u is.

 

Beroepsopleiding

Bij Letselschadeverkeer.nl werken we uitsluitend samen met letselschade advocaten. Allereerst omdat niet iedereen zich een letselschade advocaat mag noemen, maar deze titel uitsluitend wordt gegeven aan personen die de beroepsopleiding hebben voltooid, voldoende werkervaring hebben opgedaan en vervolgens succesvol een postdoctorale opleiding hebben afgerond. Ook nadien moet een letselschade advocaat aan nascholing blijven doen zodat u verzekerd bent van deskundige bijstand.

 

Gedragsregels

Daarnaast is een letselschade advocaat gebonden aan de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten. Bovendien zijn onze  letselschade advocaten zijn aangesloten bij de specialistenverenigingen Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA),  Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) en Werkgroep ArtsenAdvocaten (WAA).

 

Stap naar de rechter

Een andere reden waarom wij bij Letselschadeverkeer.nl samenwerken met letselschade advocaten in plaats van andere belangenbehartigers is, omdat een advocaat de stap naar de rechter kan zetten als dit nodig is. Als u naar de rechter wilt vanwege een schadeclaim hoger dan 25.000 dan is het verplicht om u te laten bijstaan door een advocaat. In het geval van letselschadeclaims gaat het vaak om bedragen hoger dan 25.000 euro.

Omdat wij graag willen dat uw belangen het hele proces door één en dezelfde persoon behartigd wordt, werken we bij Letselschadeverkeer.nl met letselschade advocaten. Zo heeft u telkens dezelfde contactpersoon ongeacht de situatie.

 

Juridisch advies

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een letselschadevergoeding? De advocaten van Letselschadeverkeer.nl voorzien u van advies en helpen u bij het claimen van uw letselschade.