Smartengeld whiplash

Ieder jaar krijgen veel mensen met whiplash klachten te maken.  Wanneer de whiplash is opgelopen door schuld van een ander is het mogelijk smartengeld te eisen. Letselschadeverkeer.nl helpt u hierbij. Wij bieden rechtsbijstand door de hoogte van het smartengeld te berekenen en de opgelopen schade te claimen bij de aansprakelijke partij. Lees meer.

Recht op schadevergoeding?

Smartengeld

Smartengeld is een vergoeding voor de immateriële schade. Denk hierbij aan een vergoeding om aangedaan leed of verdriet te compenseren.  Het smartengeld is daarmee een onderdeel van de totale letselschade vergoeding. Deze kunt u verhalen op de aansprakelijke partij. Hoewel deze schade bedraagt, is niet eenvoudig in euro's uit te drukken. Toch kunt u aanspraak maken op een vergoeding voor de ellende die u heeft opgelopen door een whiplash. We geven een voorbeeld ter verduidelijking.

Voorbeeld smartengeld whiplash

Een vrouw is betrokken bij een auto ongeval. Een andere auto is achter op haar auto gereden waardoor een kop-staartbotsing is ontstaan. Deze botsing heeft voor lichamelijke klachten bij de vrouw gezorgd.

Ze heeft last van aanhoudende nek- en schouderklachten. Maar ook heeft ze last van psychische problemen. Ze kampt bovendien met geheugenproblemen en concentratiestoornissen. De combinatie van de lichamelijke en psychische klachten leidt tot de diagnose whiplash. De vrouw moet hiervoor een lange tijd revalideren.

Door de klachten is ze fors beperkt in haar arbeidsmogelijkheden. Ook in haar privéleven wordt ze belemmerd. Haar levensvreugde is hierdoor sterk afgenomen. De vrouw doet daarom succesvol een beroep op schadevergoeding inclusief smartengeld. Deze schadevergoeding wordt verhaald op de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker.

Immateriële schade?  Dan komt u wellicht in aanmerking voor een schadevergoeding. Dit noemen we: smartengeld.

Immateriële schade? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een schadevergoeding. Dit noemen we: smartengeld.

smartengeld whiplashSmartengeld claimen

Na een auto ongeval kampen mensen vaak met spierpijn en/of beursheid. Vervelend, maar het is vaak tijdelijk. In dat geval kunt u de  klachten nog niet bestempelen als een whiplash. Aanspraak maken op een letselschadevergoeding is dan nog niet mogelijk.

 

Aanhoudende klachten

Als de klachten aanhouden, dan onstaat een nieuwe situatie. Dan is het mogelijk dat u de diagnose whiplash te horen krijgt. Hoe kunt u dan het beste handelen? Belangrijk is dan u een expert inschakeld. Helaas bestaan er veel misverstanden over de mogelijkheid om schadeclaims in te dienen. Veel mensen denken dat zo'n claim alleen kans maakt wanneer deze direct na een ongeval aan de rechter wordt voorgelegd. Dit is onjuist. Het is ook mogelijk op later tijdstip aanspraak te maken op een letselschadevergoeding. U stelt hiervoor de veroorzaker van het ongeval aansprakelijk. Maar een eventuele vergoeding wordt door zijn/haar verzekeraar uitbetaald.

 

Zo snel mogelijk

Er zit een grens aan het moment waarop u aanspraak kunt maken op smartengeld. Deze grens is bepaald op 3 jaar. Tot die tijd is er geen restrictie om uw tegenpartij aansprakelijk te stellen voor de opgelopen letselschade. Dit geldt zowel bij lichamelijke klachten en beperkingen, psychische problemen als financiële schade. Het is dus mogelijk tot drie jaar na een ongeluk een schadeclaim in te dienen. Toch raden we u aan snel professionele hulp van een letselschade advocaat in te schakelen. Doe dit direct wanneer u merkt dat klachten niet verdwijnen. Een vroegtijdige intake vergroot uw kans op een succesvol beroep op smartengeld.

Het is in een vroegtijdig stadium eenvoudiger vast te stellen dat schade een gevolg is van het ongeluk. Is er meer tijd verstreken? Dan zal de tegenpartij kunnen stellen dat uw wiplash en/of andere schade geen gevolg is van het ongeluk. Dit kan tot aanzienlijke vertraging van uw aanvraag leiden. Handel daarom zo snel mogelijk.

Vrijblijvende intake

Bij Letselschadeverkeer.nl kunt u vertrouwen op ervaren en gespecialiseerde advocaten die opkomen voor uw belangen. Wilt u weten wat onze letselschade advocaten voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op voor een vrijblijvende intake.

Vrijblijvende intake

Bij Letselschadeverkeer.nl kunt u vertrouwen op ervaren en gespecialiseerde advocaten die opkomen voor uw belangen. Wilt u weten wat onze letselschade advocaten voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op voor een vrijblijvende intake.

Hoogte smartengeld

Aan de hand van uw persoonlijke letselschade situatie wordt de hoogte van het smartengeld berekend. Dit is - helaas -een langdurig en complex proces. Pijn en/of psychische klachten zijn niet fysiek en direct zichtbaar en niet zomaar in geld uit te drukken. Er zijn vele uitspraken uit het verleden en voorbeelden van letselschade vergoedingen. Toch staat iedere casus op zich. Wij helpen u tijdens het volledige proces.

 

Deskundigheid

Medische kennis en juridische deskundigheid is onmisbaar wanneer u aanspraak maakt op smartengeld bij een whiplash. Pas wanneer een medische eindsituatie is vastgesteld is het mogelijk de hoogte van het smartengeld vast te stellen. Een medische eindsituatie houdt in dat het letsel is genezen of geen verbetering meer mogelijk is. Voorbeelden van zaken die worden meegenomen in de berekening van de hoogte van het smartengeld voor uw whiplash zijn:

  • De ernst van uw whiplash
  • Pijnklachten, en de ernst daarvan
  • De duur van ziekenhuisopname en herstelperiode
  • Duur van het letsel of het al dan niet van chronische aard zijn van de klachten
  • Mate van arbeidsongeschiktheid
  • Gederfde levensvreugde door belemmering in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Denk hierbij ook aan sport of hobby’s
  • Leeftijd

Het bepalen van de hoogte van het smartengeld complex. Juridische kennis is hiervoor vereist.

Het bepalen van de hoogte van het smartengeld complex. Wij helpen u graag.

Smartengeld whiplash claimen

Zoals gezegd is voor de berekening van het letselschade bedrag juridische en specialistische kennis vereist. Daarom is het raadzaam een letselschade advocaat in te schakelen. Advies daarbij: ga niet zelf in overleg met de tegenpartij. Emotionele gevoelens en gedachten kunnen zorgen voor discussies en onaangename gesprekken. Een advocaat heeft hier ervaring mee. De advocaten van Letselschadeverkeer.nl zijn aangesloten bij de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). U kunt erop rekenen dat we uw belangen optimaal behartigen.  Zo helpen we u het beste resultaat te behalen bij het claimen van uw smartengeld.

 

Deskundigheid

Door onze jarenlange ervaring en deskundigheid op het gebied van letselschade zaken weten wij welke factoren belangrijk zijn in een schadeclaim. Dit onderbouwen wij met bestaande jurisprudentie. Op deze manier staan wij u bij in de problemen die de whiplash met zich meebrengt. Wanneer u smartengeld krijgt toegewezen, betaalt de tegenpartij de kosten voor uw belangenbehartiging. Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact op voor een vrijblijvend intake gesprek.

Uw letselschade advocaten


Letselschadeverkeer.nl is een initiatief van André Ruesink en Stefan Baggerman. Ons ervaren team is gespecialiseerd in het afhandelen van personenschades. Daarbij doen we er alles aan om u de beste dienstverlening te bieden.

Ons specialisme

Als lid van de Vereniging van Letselschadeadvocaten en De vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) voldoen we aan strenge eisen. We zijn bovendien aangesloten bij de WAA om effectieve communicatie met artsen te bevorderen.

Zo bent u ervan verzekerd dat u via Letselschadeverkeer.nl de beste juridische hulp krijgt.

letselschade-team

Juridisch advies

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een letselschadevergoeding? De advocaten van Letselschadeverkeer.nl voorzien u van advies en helpen u bij het claimen van uw letselschade.