Smartengeld na een ongeval

Wanneer u slachtoffer bent geworden van een verkeersongeval is het mogelijk dat u naast lichamelijke klachten ook geestelijke schade heeft opgelopen. Een schadevergoeding voor geestelijke schade wordt ook wel smartengeld genoemd.

Recht op schadevergoeding?

Wat is smartengeld?

Smartengeld na een ongeval is een vergoeding die u ontvangt voor onder meer het letsel en de emotionele schade die u heeft opgelopen. Slachtoffers verwarren dit nog wel eens met de totale letselschadevergoeding. Maar bij smartengeld draait het enkel en alleen om de vergoeding voor de opgelopen immateriële schade.

 

Materiële schade

Heeft u ook materiële schade opgelopen dan kunt u ook hier een vergoeding voor krijgen. Dit valt alleen niet onder smartengeld. Bij een vergoeding voor materiële kosten moet u denken aan extra kosten die u heeft gemaakt vanwege uw letsel, zoals medische kosten, reiskosten of misgelopen inkomsten door het niet meer kunnen werken.

 

Wanneer heeft u recht op smartengeld na een ongeval?

Is het verkeersongeluk waardoor u de geestelijke letselschade heeft opgelopen veroorzaakt door de schuld van een ander, dan is de tegenpartij aansprakelijk voor uw opgelopen letsel.

De tegenpartij dient uw letselschade dan ook te vergoeden. Hiervoor moet u een schadeclaim indienen bij de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij. Deze bepaalt vervolgens of de aansprakelijkheid wordt erkend of niet.

 

Let op

U heeft alleen recht op smartengeld na een ongeval wanneer u zelf de geestelijke schade heeft opgelopen. Bijvoorbeeld bij een whiplash. Heeft uw kind of partner geestelijke schade opgelopen? Dan heeft u zelf in principe geen recht op smartengeld. Maar in sommige gevallen wordt er een uitzondering gemaakt door verzekeringsmaatschappijen of rechters.

Letselschadescan

Heeft u letsel opgelopen door het toedoen van een ander? Ontdek snel en eenvoudig of u recht heeft op een schadevergoeding.

Whiplash klachten

Heeft u als gevolg van een ongeluk een whiplash opgelopen? Lees hier waar u mogelijk recht op heeft:

>     Whiplash schadevergoeding

>     Smartengeld whiplash

Letselschadescan

Heeft u letsel opgelopen door het toedoen van een ander? Ontdekt snel en eenvoudig of u recht heeft op een schadevergoeding.

Juridische hulp bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld

Pas bij een medische eindsituatie kan de hoogte van het smartengeld waar u recht op heeft bepaald worden. Van een medische eindsituatie is sprake wanneer uw klachten niet meer verminderen of wanneer uw letsel is genezen.

Maar alsnog blijft de begroting van het smartengeld een complex proces. Geestelijke schade is niet direct in geld uit te drukken. Voor de begroting van het smartengeld is dan ook juridische en medische kennis vereist. De advocaten van Letselschadeverkeer.nl overzien de impact van uw opgelopen letselschade en vertalen dit naar een redelijke letselschadevergoeding. Zo kijken we onder meer naar de ernst van het opgelopen letsel, de ervaren pijn, de duur van het herstel en in hoeverre het letsel uw verdere leven beïnvloedt.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met ons. Wij bekijken in hoeverre u recht heeft op smartengeld en helpen uw letselschade te verhalen op de veroorzaker van het ongeluk.

Bij Letselschadeverkeer.nl kunt u vertrouwen op ervaren en gespecialiseerde advocaten die opkomen voor uw belangen. Neem contact op voor een vrijblijvende intake.

Waarom een letselschade advocaat?

Als u de veroorzaker van een ongeluk verantwoordelijk wilt stellen, dan zijn er online diverse partijen te vinden die hierbij zeggen te helpen. Echter bij lang niet al deze partijen worden uw belangen behartigd door een advocaat. Maar waarom zou u dan voor een letselschade advocaat kiezen?

Rechtzaak- Stap naar rechter

De meerwaarde van een advocaat versus een andere belangenbehartiger binnen dit proces is het feit dat een advocaat de stap naar de rechter kan zetten als dit nodig is. Als u de stap naar de rechter wil zetten dan is het bij schadeclaims hoger dan 25.000 euro verplicht om een advocaat in te schakelen en in het geval van letselschadeclaims is dit vaak snel het geval.

Ervaren - Voltooide beroepsopleiding

Niet iedereen mag zich een letselschade advocaat noemen. Deze titel is uitsluitend voor personen die de beroepsopleiding hebben voltooid, voldoende werkervaring hebben opgedaan en vervolgens succesvolle en postdoctorale opleiding hebben afgerond.

Nascholing

Ook nadien moet een letselschade advocaat aan nascholing blijven doen zodat u verzekerd bent van deskundige bijstand.  Een letselschadeadvocaat is bovendien gebonden aan de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Geen kosten - Betaling door de verzekeraar van de veroorzaker

De angst van veel slachtoffers van een verkeersongeval is dat de keuze voor een advocaat duurder uitvalt dan de keuze voor een andere belangenbehartiger. Daarom kiezen zij vaak voor de laatste partij. Echter hoeft een advocaat u niets te kosten als slachtoffer van een ongeluk. Als u een letselschadevergoeding krijgt toegewezen, dan wordt het feit dat u een advocaat moest inschakelen om uw belangen te behartigen ook meegerekend bij de hoogte van het bedrag. Kortom: de verzekeraar van de veroorzaker van het slachtoffer betaalt de kosten voor uw belangenbehartiging.

Nemen de tijd

Daarbij maakt het niet uit of u voor een advocaat kiest of een andersoortige belangenbehartiger. Echter heeft een letselschade advocaat dus de mogelijkheid om een eventuele stap naar de rechter te zetten. Daarbij vinden de advocaten van Letselschadeverkeer.nl het belangrijk om de tijd te nemen om uw belangen optimaal te behartigen. We nemen daarom niet altijd genoegen met het eerste voorstel en gaan ook in discussie over details.